Okruhlica na službe Facebook - pridajte sa!

meno
heslo
Slovenská ZOO, Gorila.

Garanciou práva na spravodlivý proces v trestnom konaní je prezumpcia neviny. Zásadu, ktorá znamená, že na osobu, voči ktorej je vedené trestné konanie, nie je možné hľadieť ako na vinnú, pokiaľ nebola vina vyslovená odsudzujúcim rozsudkom, Teda, len súdny orgán môže svojim rozhodnutím uznať osobu vinnú zo spáchania akéhokoľvek trestného činu, do tohto rozhodnutia, je každá osoba považovaná za nevinnú. Obvinený má právo, aby voči nemu bolo postupované voči ako akejkoľvek inej osobe, bez predsudkov viny až kým mu tá, nebude náležite preukázaná. (prezumpcia viny je bližšie charakterizovaná v § 2 ods. 4 zákona o Trestnom súdnom konaní.)

Bol niekto obvinený? Nikto. Teda ani nikto odsúdený. Ide teda iba o predvolebnú kampaň?

Mne záleží na dôslednom vyšetrení celého prípadu. Padni komu padni. SDKÚ-DS je prvou stranou, ktorá vyzvala príslušné orgány, na dôsledné vyšetrenie prípadu. Osobne mi chýba vymenovanie legitímne zvoleného generálneho prokurátora Jozefa Čentéša, garanta dôsledného vyšetrenia veci.

Preto všetky vyjadrenia pred uzavretím prípadu považujem za zištné, najmä ak sú vyslovené počas vyšetrovania a prebiehajúcej politickej kampane.

Nechcem na Slovensku anarchiu……….ANKETA
Letna dovolenka... kam?
Slovennsko
Čechy
Taliansko
Chorvátsko
Egypt
Turecko
Francúzsko
iné


Z GALERIE